Česká republika je bohatá na množství historických památek

Česká republika má v tomto ohledu nesmírnou přednost, na našem území se totiž nachází stovky objektů počínaje hradními zříceninami a konče zámeckými areály, které přitahují pozornost i návštěvníků ze zahraničí.
radnice v Žatci

Městské památkové rezervace

K nejnavštěvovanějším památkám v Česku se řadí městská historická centra. Křivolaké uličky vydlážděné žulovými kostkami, obklopené domy s renesančními fasádami, arkádami a podloubím, a ať už zavítáte kamkoli, všude na vás dýchne zvláštní atmosféra.
Připomeňme např. náměstí T. G. Masaryka v Třeboni, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, České Budějovice, Litomyšl, Nový Jičín, Žatec, Slavonice,…mohli bychom jich napočítat celkem více než čtyři desítky. Jedinečná krása tamní architektury vynikne především v okamžiku, kdy ji doplní středověcí kejklíři a stánky s řemeslnými produkty v rámci vánočních nebo velikonočních trhů a městských slavností.
náměstí v Žatci

Přehlížené královské město

Když se řekne Žatec, napadne vás jistě rozsáhlá řada chmelnic a vyhlášený kvalitní chmel, který je exportním artiklem do mnoha zemí Evropy. Historie města však sahá až do raného středověku, městská privilegia mu byla udělena již Přemyslem Otakarem II. a opevněné jádro nad řekou Ohří sehrálo důležitou roli v období husitského revolučního hnutí, kdy odolalo nájezdům druhé křížové výpravy. Žatec byl od 15. až do 17. století jedním z největších měst ve střední Evropě a teprve třicetiletá válka způsobila jeho úpadek a počátek postupné germanizace tamního obyvatelstva. První pivovary začaly vznikat až v 18. století a v průběhu druhé světové války bylo město jednou z bašt hitlerovské třetí říše a žili zde převážně němečtí osídlenci.
pěstování chmele
Pozoruhodné architektonické skvosty jsou dnes jedním z lákadel, která přitáhnou vaši pozornost při příjezdu k první městské bráně. Do dnešních dnů se dochovala část městského opevnění a domy s podloubím, které průběžně prochází rekonstrukcí. Je zde v provozu řada restaurací a pivnic a největší turistický provoz je v Žatci v době sklizně chmele v době tzv. pivních slavností.

Posted in Nezařazené