Co je to topinambur, k čemu je dobrý a jaká je jeho cena za kg


Jak vysoká je cena topinamburu za kg ve srovnání s cenou za léÄení rakoviny tlustého stÅ™eva? Jak vysokou cenu musíte zaplatit za celozrnné obiloviny, luÅ¡tÄ›niny a Äerstvé kvalitní ovoce a zeleninu ve srovnání s lidmi, co holdují fastfoodu a bílému peÄivu, a kteří pak pÅ™edÄasnÄ› umírají na civilizaÄní choroby? Tyto otázky byste si mÄ›li pokládat ÄastÄ›ji, abyste si lépe uvÄ›domili, kam spÄ›je nevhodný stravovací režim, jemuž se i v dneÅ¡ní dobÄ› stále vÄ›nují mnozí z nás.

kvetoucí topinambur

Máte dostatek vlákniny?

Vláknina je docela nenápadná složka potravy, kterou Å™ada lidí pÅ™ehlíží, nebo si ji vůbec neuvÄ›domují. PÅ™itom je tak důležitá, že by se mÄ›la objevit i v osnovách výuky na základních Äi stÅ™edních Å¡kolách, a to i v jiných oborech, než jen v biologii. Zda jí konzumujete dostatek, o tom mnohdy rozhodují výrobky, které kupujete v supermarketech, a pÅ™iznejme si, že to pokaždé není zrovna ideální. TÅ™eba takový rohlík namazaný máslem a s plátky Å¡unky nebo sýra. Tam prakticky žádnou vlákninu nenajdete, a pÅ™esto si toto dopřává mnoho lidí napÅ™. k svaÄinÄ›.

topinamburové hlízy

ZaÅ™aÄte do stravy topinambury

Tato zemÄ›dÄ›lská plodina se u nás pÄ›stovala pÅ™ed staletími a z polí ji vytlaÄily zejména brambory. PÅ™esto má stále velký význam v jídelníÄku diabetiků i zdravých lidí, kterým ve stravÄ› snižuje glykemický index a zároveň dodává mnoho vlákniny s názvem Inulin.

Co je to Inulin? Je to druh nestravitelné, rozpustné vlákniny, kterou využívají naše přátelské (symbiotické) bakterie v tlustém střevě. Bez nich bychom nedokázali efektivně využít všechny složky a živiny ze stravy. Je to perfektní přírodní prebiotikum, přirozené a nesyntetické.

Inulin je cenný i z toho důvodu, že podporuje pravidelné vyprazdňování odpadu ve formě stolice. Koho trápí zácpa, ten si může přivodit i vážné zdravotní potíže, a jak jistě uznáte, mnohem lepší je jít cestou preventivní, než trávit dlouhé dny v nemocnici a strádat bolestivými a nepříjemnými zákroky. Tehdy pak bývá pozdě zpytovat svědomí, zvláště pokud je poškození tělesných orgánů již nevratné.