Denní nebo dálkové studium vysoké školy?

Stále více mladistvých se musí rozhodnout, zda nastoupí na denní studium vysoké školy nebo zvolí jeho kombinovanou formu studia.

Jaké druhy studia vysokých škol nalezneme v ČR?


· denní/prezenční studium
· dálkové/kombinované studium
· večerní škola
· víkendová škola
Nejrozšířenější formou vysokoškolského studia v České republice je i nadále denní neboli prezenční studium. Znamená to, že Vy si sami nastavíte rozvrh podle Vašich preferencí a vidíte své povinné a volitelné předměty. Na povinné předměty musíte pravidelně docházet, u volitelných předmětů je někdy docházka povinná, někdy můžete kombinovat se samostudiem, někdy není potřeba docházet vůbec, to bychom ale nedoporučovali. Pokud už jste studentem prezenčního studia, choďte na přednášky.
ruce na knize
Určité procento studentů vysokých škol jsou studenti dálkové neboli kombinované formy studia. Toto studium probíhá formou domácího samostudia, kdy Vy dojíždíte do školy např. 1x týdně nebo 1x za 14 dní, obvykle na celý den nebo na 2 dny. Tato docházka bývá povinná, někdy ale také volitelná. My bychom ji doporučili, protože je důležité být pořád v kontaktu se školou a profesory. Tato forma studia vyžaduje hodně motivace, sebekázně a vlastní organizace. Máte hodně domácích úkolů, seminárních prací a esejí, které zpracováváte doma. Poté jsou ale obvykle ústní a písemné zkoušky na konci každého semestru stejné jak pro studenty této formy studia a pro studenty prezenční formy studia.
Některé soukromé vysoké školy nabízí tzv. víkendovou školu nebo večerní školu. Tady si pravidla určuje sama soukromá škola. Je potřeba zjistit, zda za ukončené studium na této škole dostanete opravdový vysokoškolský diplom nebo zda se jedná pouze o nějaký certifikát.
Každopádně jsme řekli, že stále více studentů dává přednost kombinované formě studia. Proč tomu tak je? Z velké části za to mohou finance a touha po samostatnosti. Ne všechny rodiny si mohou dovolit, aby jejich dítko do 26 let studovalo a oni ho živili a pořád se o něj starali. Tady pak „dítěti“ nezbyde nic jiného, než si najít zaměstnání a u něj i studovat.
Tato forma má výhodu i v tom, že po Vašem dostudování budete držitelem vysokoškolského titulu a navíc i uchazečem s několikaletou praxí, které je nenahraditelná. Stane se z Vás ten nejlepší možný uchazeč o zaměstnání snů.
snědý muž se sešitem
Pokud máte možnost studovat s podporou Vaší rodiny, využijte ji, ale i tak bychom doporučili, abyste si nalezli nějakou brigádu, praxi nebo stáž a nebyli odkázaní pouze na své rodiče. Je potřeba učit se samostatnosti, zodpovědnosti a získávat zkušenosti.