Kdy je dobré začít sportovat?

Pohyb umožňuje dětem vybít přebytek energie, dává jim možnost v něčem vyniknout a v ideálním případě se stává koníčkem na celý život. Každé dítě by alespoň v nějaké minimální míře mělo sportovat. Kromě rozvoje fyzických schopností, podporuje sport rozvoj i dalších neméně důležitých osobnostních vlastností. Dítě se učí překonávat pocit nepohody, vyrovnávat se s prohrou, brát ohledy jak na spoluhráče, tak na soupeře. Učí se, že kvalitní spolupráce s kolektivem může vést ke skvělým výsledkům. Sport by měl vést děti ale k také určité zodpovědnosti vůči vlastnímu tělu a opatrnosti.
skupina dětí
Jaké základní sportovní dovednosti by mělo dítě zvládat?
Z hlediska rozvoje motorických dovedností, ale také z určitého postavení dítěte v kolektivu je dobré zaměřit pozornost zaprvé na plavecké dovednosti. Jedná se o dovednost, kterou bude dítě potřebovat po celý život. Jako rodič budete mít určitě lepší pocit, když budete vědět, že při náhodném pádu do vody, si Vaše dítě bude umět poradit. Navíc plavání pozitivně ovlivňuje rozvoj svalstva, dýchání i koordinaci pohybů. Podobné je to s jízdou na kole. I tu by od určitého věku mělo ovládat každé dítě.
Respektujte přirozený vývoj dítěte a jeho potřeby!
Do tří let věku dítěte nemluvíme o sportu jako takovém, dítě v prvních letech postupně zlepšuje svou hrubou a postupně i jemnou motoriku. Nejprve se naučí chodit, pak běhat, jezdit na odrážedle, kopat do míče či míč chytat. Kolem tří let ti šikovnější mohou začít například s lyžováním, plaváním či jízdou na kole. Nejdůležitější je ale stále především celkový rozvoj motorických dovedností. Děti mohou závodit na dráze s překážkami, postupně zlepšovat svou manipulaci s míčem.
děti na lyžích
Pokud byste začali uvažovat již o nějakém konkrétním sportu, je důležité projevit zájem o názor dítěte. Pokud si samo zvolí sport, kterému by se chtělo zkusit věnovat, je zde větší pravděpodobnost, že se mu bude věnovat rádo a bude mu přinášet pocit uspokojení. Vhodný věk pro začátek pěstování sportu tak není jednotný, ale záleží právě na zvolené sportovní disciplíně a také na úrovni schopností a fyzické vyspělosti dítěte. Více informací Vám jistě rád poskytne sportovní oddíl, který je zaměřen na trénink dětí v dané disciplíně.

Posted in Nezařazené