Na co se zaměřit při studiu cizích jazyků?

Stojíte o dopilování své zdatnosti v ovládání některého z cizích jazyků, nebo se chystáte pustit se do nauky úplně nového? Bezpochybně dnes máme mnohé prostředky k neustálému zlepšování svých dovedností a získávání praktických zkušeností, avšak již samotný průběh učení hraje obrovskou roli na jeho výsledku. Na co tedy apelovat již od samého začátku?
sešit a počítač
SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST: Nezáleží na tom, zda výrazům v textu rozumíte či znáte význam nově viděných termínů. Jestliže dosud nemáte dostatek zkušeností k odvození správné varianty přečtení, neriskujte, že se Vám ta chybná uloží do paměti a raději věnujte úsilí vyhledání korektní formy.
POSLOUCHÁNÍ: Nevynechávejte také slyšenou variantu jazyka. Pouhým opakováním slovíček, čtením a psaním, ale zanedbáváním komunikačních složek (tj. mluvení a poslouchání) neposilní míru porozumění. Ať už povedete konverzaci s reálnou osobou se stejným záměrem, rodilým mluvčím, nebo si jen pustíte audioknihu, podpoříte zběhlost v tomto oboru. Zejména pokud patří mezi Vaše záměry jednou dokázat plynule hovořit, praktické odposlouchávání artikulace ostatních se projeví jako nápomocné.
SLOVNÍ ZÁSOBA: Nové výrazy se k Vám nepohrnou samy, především v obtížnějších tématech. Vyhledávejte si novou slovní zásobu k určité látce, o kterou se zrovna zajímáte, a vyviňte maximální úsilí k jejímu zapamatování a trvalému vštípení do hlavy. Ideální a přirozenou variantou je čtení. Knížky, časopisy, příručky, články… zkrátka jakýkoliv text v cizím jazyce Vás posune dál.
kniha a brýle
PŘEKLÁDEJTE SI PASÁŽE: Ačkoli můžete mít pocit, že víceméně chápete význam určitého odstavce, nepodceňujte důležitost plného porozumění. Vložte si tuto část do překladače, nebo si pozjišťujte konkrétní významy v slovníku a následně dejte dohromady myšlenku autora.
Poradit si se studiem nemateřského jazyka je polovina úspěchu. V dnešní době se Vám čas věnovaný sebevzdělávání dvojnásobně vrátí.