Video Vám o Praze poví víc


Patříte mezi ty, kteří si více pamatují, když to, co potÅ™ebují vÄ›dÄ›t, vidí? Pamatujete si víc film než dÄ›j knihy? Pak Vám nabízíme video průvodce po Praze, díky kterému navÅ¡tívíte s naÅ¡imi příjemnými průvodkynÄ›mi nejznámÄ›jší místa v hlavním mÄ›stÄ› – Pražský hrad, muzea Praha, kostely, parky a důležité domy. Náš video průvodce Vás nebude nudit dlouhými výklady a zahlcovat Vás informacemi, které stejnÄ› hned zapomenete. Náš video průvodce s Vámi projde muzea Praha, kostely Praha a postupnÄ› vÅ¡echny důležité a známé historické památky naÅ¡eho hlavního mÄ›sta. RaÄte tedy s námi! Z pohodlí domova pÅ™itom nemusíte udÄ›lat ani krok.

Každý týden nové video

Snažíme se naÅ¡e krátká videa pravidelnÄ› doplňovat a rozÅ¡iÅ™ovat o další důležitá místa v Praze. NároÄný úkol, ale jistÄ› stojí za to – výsledkem bude, že Å¡iroká veÅ™ejnost, studenti, ale i senioÅ™i budou moci navÅ¡tívit virtuálnÄ› historické skvosty Prahy, muzea Praha, projít se po pražských mostech Äi rozhlédnout se z Petřínské rozhledny. A to vÅ¡e díky naÅ¡im video průvodkyním, které Vás na urÄené místo zavedou a seznámí Vás jen struÄnÄ› s jeho historií.

Posted in Nezařazené